addr2line - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/gimli-rs/addr2line

adler - License: 0BSD OR Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/jonas-schievink/adler.git

aes - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/block-ciphers

aho-corasick - License: MIT OR Unlicense - https://github.com/BurntSushi/aho-corasick

arrayvec - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/bluss/arrayvec

ascii - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/tomprogrammer/rust-ascii

atty - License: MIT - https://github.com/softprops/atty

backtrace - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang/backtrace-rs

base64 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/alicemaz/rust-base64

base64 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/marshallpierce/rust-base64

bincode - License: MIT - https://github.com/servo/bincode

bitflags - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/bitflags/bitflags

bitvec - License: MIT - https://github.com/myrrlyn/bitvec

block-buffer - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/utils

block-modes - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/block-ciphers

block-padding - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/utils

bstr - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/BurntSushi/bstr

byteorder - License: MIT OR Unlicense - https://github.com/BurntSushi/byteorder

bytes - License: MIT - https://github.com/tokio-rs/bytes

bzip2 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/alexcrichton/bzip2-rs

bzip2-sys - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/alexcrichton/bzip2-rs

cfg-if - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/alexcrichton/cfg-if

checked_int_cast - License: MIT - https://github.com/PeterReid/checked_int_cast

chrono - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/chronotope/chrono

chunked_transfer - License: Apache-2.0 - https://github.com/frewsxcv/rust-chunked-transfer

cipher - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/traits

colorful - License: MIT - https://github.com/rocketsman/colorful

const-sha1 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rylev/const-sha1

core-foundation - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/core-foundation-rs

core-foundation-sys - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/core-foundation-rs

core-graphics - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/core-foundation-rs

core-graphics-types - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/core-foundation-rs

CoreFoundation-sys - License: MIT - https://github.com/dcuddeback/core-foundation-sys

cpufeatures - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/utils

crc - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/mrhooray/crc-rs.git

crc32fast - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/srijs/rust-crc32fast

crossbeam-channel - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/crossbeam-rs/crossbeam

crossbeam-epoch - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/crossbeam-rs/crossbeam

crossbeam-utils - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/crossbeam-rs/crossbeam

crypto-mac - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/traits

csv - License: MIT OR Unlicense - https://github.com/BurntSushi/rust-csv

csv-core - License: MIT OR Unlicense - https://github.com/BurntSushi/rust-csv

data-encoding - License: MIT - https://github.com/ia0/data-encoding

ddc - License: MIT - https://github.com/arcnmx/ddc-rs

ddc-hi - License: MIT - https://github.com/arcnmx/ddc-hi-rs

ddc-i2c - License: MIT - https://github.com/arcnmx/ddc-i2c-rs

ddc-winapi - License: MIT - https://github.com/arcnmx/ddc-winapi-rs

der-oid-macro - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rusticata/der-parser.git

der-parser - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rusticata/der-parser.git

diesel - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/diesel-rs/diesel

diesel_derives - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/diesel-rs/diesel/tree/master/diesel_derives

diesel_migrations - License: Apache-2.0 OR MIT

digest - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/traits

directories - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/soc/directories-rs

directories-next - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/xdg-rs/dirs/tree/master/directories

dirs - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/soc/dirs-rs

dirs-next - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/xdg-rs/dirs

dirs-sys - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dirs-dev/dirs-sys-rs

dirs-sys-next - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/xdg-rs/dirs/tree/master/dirs-sys

downcast-rs - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/marcianx/downcast-rs

dtoa - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dtolnay/dtoa

edid - License: MIT - https://github.com/emersion/rust-edid

encode_unicode - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/tormol/encode_unicode

enumflags2 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/NieDzejkob/enumflags2

enumflags2_derive - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/NieDzejkob/enumflags2

failure - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang-nursery/failure

failure_derive - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang-nursery/failure

fastlz - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/mvertescher/fastlz-rs

fastlz-sys - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/mvertescher/fastlz-rs

flate2 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang/flate2-rs

flexi_logger - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/emabee/flexi_logger

float-cmp - License: MIT - https://github.com/mikedilger/float-cmp

foreign-types - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/sfackler/foreign-types

foreign-types-shared - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/sfackler/foreign-types

form_urlencoded - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/rust-url

fs2 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/danburkert/fs2-rs

funty - License: MIT - https://github.com/myrrlyn/funty

fxhash - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/cbreeden/fxhash

generic-array - License: MIT - https://github.com/fizyk20/generic-array.git

gethostname - License: Apache-2.0 - https://github.com/lunaryorn/gethostname.rs.git

getrandom - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-random/getrandom

gimli - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/gimli-rs/gimli

glob - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang/glob

hashbrown - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang/hashbrown

hex - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/KokaKiwi/rust-hex

hex-literal - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/utils

hidapi - License: MIT - https://github.com/ruabmbua/hidapi-rs

hmac - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/MACs

i2c - License: MIT - https://github.com/arcnmx/i2c-rs

idna - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/rust-url/

if-addrs - License: BSD-3-Clause OR MIT - https://github.com/messense/if-addrs

indexmap - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/bluss/indexmap

instant - License: BSD-3-Clause - https://github.com/sebcrozet/instant

IOKit-sys - License: MIT - https://github.com/dcuddeback/iokit-sys

ipconfig - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/liranringel/ipconfig

itoa - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dtolnay/itoa

lazy_static - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang-nursery/lazy-static.rs

lexical-core - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/Alexhuszagh/rust-lexical/tree/master/lexical-core

libc - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang/libc

libsqlite3-sys - License: MIT - https://github.com/rusqlite/rusqlite

line-wrap - License: Apache-2.0 - https://bitbucket.org/marshallpierce/line-wrap-rs/src

linked-hash-map - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/contain-rs/linked-hash-map

lock_api - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/Amanieu/parking_lot

log - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang/log

log-panics - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/sfackler/rust-log-panics

mac_address - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rep-nop/mac_address

mach - License: BSD-2-Clause - https://github.com/fitzgen/mach

malloc_buf - License: MIT - https://github.com/SSheldon/malloc_buf

matches - License: MIT - https://github.com/SimonSapin/rust-std-candidates

mccs - License: MIT - https://github.com/arcnmx/mccs-rs

mccs-caps - License: MIT - https://github.com/arcnmx/mccs-rs

mccs-db - License: MIT - https://github.com/arcnmx/mccs-rs

md-5 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/hashes

memchr - License: MIT OR Unlicense - https://github.com/BurntSushi/rust-memchr

memoffset - License: MIT - https://github.com/Gilnaa/memoffset

metrics - License: MIT - https://github.com/metrics-rs/metrics

metrics-macros - License: MIT - https://github.com/metrics-rs/metrics

metrics-sqlite - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/AstroHQ/metrics-sqlite/

migrations_internals - License: Apache-2.0 OR MIT

migrations_macros - License: Apache-2.0 OR MIT

miniz_oxide - License: Apache-2.0 OR MIT OR Zlib - https://github.com/Frommi/miniz_oxide/tree/master/miniz_oxide

modulo - License: MIT - https://github.com/WaDelma/modulo

net2 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/deprecrated/net2-rs

nix - License: MIT - https://github.com/nix-rust/nix

nom - License: MIT - https://github.com/Geal/nom

num_cpus - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/seanmonstar/num_cpus

num-bigint - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-num/num-bigint

num-integer - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-num/num-integer

num-traits - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-num/num-traits

objc - License: MIT - http://github.com/SSheldon/rust-objc

object - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/gimli-rs/object

oid-registry - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rusticata/oid-registry.git

once_cell - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/matklad/once_cell

opaque-debug - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/utils

parking_lot - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/Amanieu/parking_lot

parking_lot_core - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/Amanieu/parking_lot

peertalk - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/AstroHQ/peertalk-rs

pem - License: MIT - https://github.com/jcreekmore/pem-rs.git

percent-encoding - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/rust-url/

plist - License: MIT - https://github.com/ebarnard/rust-plist/

ppv-lite86 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/cryptocorrosion/cryptocorrosion

pretty-hex - License: MIT - https://github.com/wolandr/pretty-hex

prettytable-rs - License: BSD-3-Clause - https://github.com/phsym/prettytable-rs

proc-macro-hack - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dtolnay/proc-macro-hack

proc-macro2 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/alexcrichton/proc-macro2

qrcode - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/kennytm/qrcode-rust

quote - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dtolnay/quote

radium - License: MIT - https://github.com/mystor/radium

rand - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-random/rand

rand_chacha - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-random/rand

rand_core - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-random/rand

rcgen - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/est31/rcgen

regex - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang/regex

regex-automata - License: MIT OR Unlicense - https://github.com/BurntSushi/regex-automata

regex-syntax - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rust-lang/regex

resize-slice - License: MIT - https://github.com/arcnmx/resize-slice-rs

rustc-demangle - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/alexcrichton/rustc-demangle

rusticata-macros - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rusticata/rusticata-macros.git

rustls - License: Apache-2.0 OR ISC OR MIT - https://github.com/ctz/rustls

ryu - License: Apache-2.0 OR BSL-1.0 - https://github.com/dtolnay/ryu

safemem - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/abonander/safemem

scopeguard - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/bluss/scopeguard

sct - License: Apache-2.0 OR ISC OR MIT - https://github.com/ctz/sct.rs

serde - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/serde-rs/serde

serde_derive - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/serde-rs/serde

serde_json - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/serde-rs/json

serde_repr - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dtolnay/serde-repr

serde_yaml - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dtolnay/serde-yaml

sha2 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/RustCrypto/hashes

sled - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/spacejam/sled

smallvec - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/rust-smallvec

socket2 - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/alexcrichton/socket2-rs

spin - License: MIT - https://github.com/mvdnes/spin-rs.git

static_assertions - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/nvzqz/static-assertions-rs

subtle - License: BSD-3-Clause - https://github.com/dalek-cryptography/subtle

syn - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dtolnay/syn

synstructure - License: MIT - https://github.com/mystor/synstructure

system-configuration - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/mullvad/system-configuration-rs

system-configuration-sys - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/mullvad/system-configuration-rs

tap - License: MIT - https://github.com/myrrlyn/tap

term - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/Stebalien/term

thiserror - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dtolnay/thiserror

thiserror-impl - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/dtolnay/thiserror

time - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/time-rs/time

tiny_http - License: Apache-2.0 - https://github.com/tiny-http/tiny-http

tinyvec - License: Apache-2.0 OR MIT OR Zlib - https://github.com/Lokathor/tinyvec

tinyvec_macros - License: Apache-2.0 OR MIT OR Zlib - https://github.com/Soveu/tinyvec_macros

toml - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/alexcrichton/toml-rs

typenum - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/paholg/typenum

unicode-bidi - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/unicode-bidi

unicode-normalization - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/unicode-rs/unicode-normalization

unicode-width - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/unicode-rs/unicode-width

unicode-xid - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/unicode-rs/unicode-xid

uninitialized - License: MIT - https://github.com/arcnmx/uninitialized-rs

untrusted - License: ISC - https://github.com/briansmith/untrusted

ureq - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/algesten/ureq

url - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/servo/rust-url

uuid - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/uuid-rs/uuid

void - License: MIT - https://github.com/reem/rust-void.git

webpki-roots - License: MPL-2.0 - https://github.com/ctz/webpki-roots

widestring - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/starkat99/widestring-rs.git

winapi - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/retep998/winapi-rs

windows - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/microsoft/windows-rs

windows_gen - License: Apache-2.0 OR MIT

windows_macros - License: Apache-2.0 OR MIT

windows_quote - License: Apache-2.0 OR MIT

windows_reader - License: Apache-2.0 OR MIT

winreg - License: MIT - https://github.com/gentoo90/winreg-rs

wmi - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/ohadravid/wmi-rs

wyz - License: MIT - https://github.com/myrrlyn/wyz

x509-parser - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/rusticata/x509-parser.git

xml-rs - License: MIT - https://github.com/netvl/xml-rs

yaml-rust - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/chyh1990/yaml-rust

yansi - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/SergioBenitez/yansi

yasna - License: Apache-2.0 OR MIT - https://github.com/qnighy/yasna.rs

zip - License: MIT - https://github.com/zip-rs/zip.git